1. Palachovo náměstí

Historické cesty vedly tudy, po půdě Palachova náměstí z Pražského Hradu, brodem přes Vltavu na Staroměstské náměstí, na tržiště a nebo na jih, na starobylý Vyšehrad. V ulici Kaprové stála v Staroměstských hradbách gotická brána sv. Valentína, za ní kostel stejného světce. Po postavení Karlova mostu se tyto cesty posunuly směrem na jih, na Křížovnické náměstí. Potom tady, u řeky, za městskými hradbami byla dlouhé roky periférie, skládka odpadu (Sanytrová ulice).

V 19. století bývala na náměstí jízdárna (název Na Rejdišti).

Roku 1875 bylo postaveno Alšovo nábřeží, r. 1914 Mánesův most (původně F. Ferdinanda d´Este). Výzdobu mostu vytvořili Jan Štursa, F. Bílek a Josef Mařatka. Náměstí zdobí socha Josefa Mánesa od Bohumila Kafky z roku 1951 a socha Antonína Dvořáka z roku 2000 od Jana Wagnera.

Rudolfinum – otevřeno r. 1885, arch. Josef Zítek a Josef Schulz. Postaveno nákladem pražské České spořitelny.

Vysoká škola Uměleckoprůmyslová z r. 1885 je od architektů F. Schmoranze a J. Machytky. Plastiky na fasádě jsou od A. Poppa a Bohuslava Schnircha. Na nároží budovy u nábřeží je busta architekta Jana Kotěry od Bohumila Kafky. Jan Kotěra zde vedl v letech 1898 – 1910 školu architektury. V budově sídlila Akademie výtvarných umění, na níž přednášeli profesoři J.V. Myslbek a Julius Mařák.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy z r. 1930 je od arch. J. Sakaře. Průčelí budovy zdobí tesané symboly od Ladislava Kofránka. Na fasádě, vlevo od vchodu je posmrtná maska studenta Jana Palacha od Olbrama Zoubka. Byla odhalena 17. ledna 1991 při příležitosti 22. výročí Palachovy smrti. Na nároží je připomínka našeho prvního nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského.

Uměleckoprůmyslové muzeum stojí v sousedství Rudolfina. Bylo postavené r. 1901, podle arch. J. Schulze, na ploše odňaté starému židovskému hřbitovu.

V Rudolfinu byly od r. 1885 umístěny i uměleckoprůmyslové sbírky. Po postavení budovy UMPRUM byly tyto sbírky přesunuty do nové, sousední budovy.

Na postavení budovy Uměleckoprůmyslového muzea věnovala značné částky Obchodní a Živnostenská komora, Rakouská a pražská obec a další..

Velkou sbírku skla daroval muzeu podnikatel, sběratel a mecenáš umění Vojtěch Lana a Gustav Pazaurek.

V současné době jsou v muzeu čtyři sbírková oddělení, sbírky byly obohaceny četnými dary. Konají se zde krátkodobé výstavy. Sbírka muzea obsahuje více než 250 tisíc položek. Většinou jsou uloženy v depozitáři.

Nad okny objektu jsou v průčelí zobrazena řemesla tkalcovství, košíkářství, vyšívání a krajkářství .. a další. Nad okny ve vyšším patře jsou znaky měst. Budova má bohatě zdobený interiér, pro balustrádu schodiště byly kandelábry dodané firmou F. Křižíka. Součástí muzea je odborná knihovna ( barokní skříně jsou ze zrušené klášterní knihovny v Benešově) s čítárnou i kavárna.

Palachovo náměstí