16. Osada na Poříčí

Po vybudování Staroměstského opevnění (1230 – 1253), za hradbami zůstaly dva kostely z osady na Poříčí: kostel sv. Klimenta a kostel sv. Petra. Svatému Klimentovi byly zasvěcovány vůbec nejstarší kostely v Čechách (Na Levém Hradci u Prahy je první kostel sv. Klimenta).

Staré Poříčí leží mezi ulicemi Na Poříčí a Revoluční třídou, na východě je hranicí Těšnov. Přes tuto osadu vedla obchodní cesta na sever, které se latinsky říkalo Vicus Teutonicum. Teutonský znamená germánský. Poříč byla osadou německých kupců.

Kostel sv. Klimenta je v jádru gotická stavba s nově objevenými nástěnnými malbami. Od roku 1850 slouží evangelické církvi. Ve 13. – 14. století byly v okolí kostela sv. Klimenta sladovny, lázně a za nimi na řece 10 mlýnů. Koncem 15. století se pro tuto část poříčské osady vžilo pojmenování Nové mlýny.

V 17. století bylo okolí kostela sv. Klimenta pusté, dnes tu stojí, jako poslední zachované stavby z doby barokní, Vávrův dům s vodárenskou věží. Vávrův dům vznikl na starých gotických základech. V roku 1847 vlastník domu mlynář Václav Michalovec ho vyzdobil nástěnnými malbami v pokojích. Malířem, byl Josef Navrátil, usídlený na Poříčí. Výzdoba Michalovicova (Vávrova) domu je raritou, jelikož se Navrátilovy nástěnné malby v ostatních pražských měšťanských domech nedochovaly. Nyní je v Michalovicově domě umístěno Muzeum poštovní známky.

Kostel sv. Petra byl postaven ve 12. století a dostali ho němečtí rytíři. Po smrti Přemysla Otakara I. přesídlil řád německých rytířů k nedalekému kostelu sv. Benedikta. Kostel i s dalšími majetky vykoupila manželka Přemysla Otakara I. Konstancie Uherská a darovala ho špitálu sv. Františka, který založila její dcera Anežka. Z původního špitálního bratrstva se stává postupně nový český církevní rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou. V jeho majetku je kostel dodnes. Kostel sv. Petra na Poříčí je v jádru románská basilika, goticky přestavěná a rozšířená ve 14. a 15. století. V letech 1874 jej regotizoval architekt Josef Mocker. Na hlavním oltáři je obraz od V.V. Reinera. Vedle kostela je pozdně gotická zvonice (1598) s barokní bání a branou, naproti kostelu stojí novorenesanční svatopetrská fara, zdobená sgrafitovými obrazy českých patronů. Kolem kostela býval hřbitov.

Kostel sv. Petra, zvonice

Kostel sv. Petra, fara, zvonice