18. Palác Colloredo - Mansfeld

Karlova 2, Praha 1, tramvajový průjezd

Barokní budova, dříve zde stával románský a později gotický dům, později mnohokrát přestavěn v honosný palác.

Palazzo – z italštiny, označoval velmi významnou budovu ve městě, velikost stavby odpovídala vždy významu majitele – šlechtice, velikosti jeho dvora.

V noci z 8. na 9. Listopadu 1620 zde proběhlo poslední zasedání rady krále Fridricha Falckého, po porážce českých stavů na Bílé Hoře. Vlastníkem paláce byl v té době

J.O. Šlik, který byl později popraven na Staroměstském náměstí.

Autorem barokní přestavby paláce je G. B. Alliprandi. V r. 1842 vznikl průjezd, k paláci byl připojen sousední dům.

Od roku 1848 byl palác ve vlastnictví Collered – Mansfeldů(Auerspergů). Ve vlastnictví Auerspergů zůstal až do roku 1942, kdy přešel dědictvím na Karla z Trauttmansdorffu

(zámek Žleby a Slatiňany).

Roku 1945 byl vyvlastněn.

Na portálu jsou vázy, putti a erb, dílo Antonína Brauna, na nádvoří je kašna s pískovcovou sochou Neptuna z r. 1735, jejímž autorem je Antonín Ve velkém sále, v prvním patře, je velká n ástropní freska( viz foto) a malby na stěnách, autoři jsou

Bartolomeo Scotti a Giovanni Battista Zaist.

Palác Colloredo