7. Celetná ulice

Po vybudování Juditina a posléze Karlova mostu se stala Celetná ulice nejdůležitější obchodní tepnou Starého města. Nahradila tak Dlouhou ulici, která byla do té doby obchodní spojnicí z Hradu přes vltavský brod směrem do Kutné Hory. Celetnou ulici vybudovali původně kupci a řemeslníci. Brzy se stala ulicí měšťanů, královských úředníků a vysoké aristokracie. Také proto, že zde měl král v Královodvorské ulici své domy. Celetná bývala také svědkem slavnostních průvodů, začínala zde tzv. Královská cesta, která spojovalaKrálův dvůr s Pražským hradem. Název ulice Celetná je odvozen od calt – pletených housek, které tu vyráběli pekaři.

Celetná ulice

Za Prašnou branou po pravé straně je Pachtovský palác, č. 585, barokně přestavěný K.I. Dienzenhoferem. Na jeho fasádě jsou štuková poprsí císařovny Marie Terezie a Františka Lotrinského.

Naproti v místě bývalého dvora českých královen je palác Mincovny č. 587. Mince se zde razily v letech 1539 – 1784. Stříbro se vozilo z Kutné Hory, vše bylo pod dohledem krále z blízkého Králova dvora.. Z původní stavby se zachoval barokní portál s figurami kutnohorských horníků, což svědčí o jejím původním účelu. Nyní je soudní budovou. V 19. století zde sídlilo pražské vojenské velitelství. Roku 1848 tu došlo ke srážce s vojáky knížete Windischgrätze. Náhodný výstřel do oken domu tehdy zabil jeho ženu, kněžnu Windischgrätzovou.

Na nároží Celetné ulice a Ovocného trhu je významné dílo kubistické architektury dům U Černé Matky Božíod J. Gočára z r. 1912. Název domu je odvozen od barokní sochy Matky Boží ze 17. století, přenesené na průčelí z původního domu.

Dům u Černé Matky Boží

Na protější straně je dům U Zlatého anděla č. 588, který býval prominentním hotelem.

V domě č. 589 V Templu je jádro kostelíka Obrácení sv. Pavla. Kostelík zde stával ve13. století a patřil Templářskému řádu. Domem prochází ulička Templová do ulice Štupartské.

Vedlejší dům č. 590 U Čtyř sloupů připomíná, že zde žil a roku 1848 zemřel filozof a matematik Bernard Bolzano.

Dům č. 592 má v průčelí krásnou Madonu z r. 1730, z dílny A. Brauna. Je to půvabná plastika, plná rokokové smyslnosti.

V č.593 U Červeného orla byla kavárna U Suchých, středisko českých vlastenců. Byla navštěvována J.K. Tylem a K.H. Máchou.

Menhartovský palác č.595 má raně barokní průčelí se dvěma bosovanými portály. V nádvoří je dřevěná socha se lvem z pol. 18. století a kopie alegorické postavy Trpělivosti z Kuksu od M. Brauna. Dům byl navržen V.V.Kaňkou. Pod vedením F. Hegera byla provedena klasicistní přestavba. Dnes je tu restaurace U Pavouka a divadlo V Celetné.

Dům U Supa č. 563 vyhořel r. 1945. Po rekonstrukci zde byl zřízen restaurant.

Buquoyský dům č. 562 patří k domům, které sahají k Ovocnému trhu a patří Pražské univerzitě.

Millessimovský palác č. 597 byl postaven s použitím zdiva gotického domu ze 14. století, z něhož jsou v barokním paláci cihlové štíty, gotický portál a okna. Nad portálem je znak rodu.

Vedle paláce je dům U Českého lva č. 598 s vinárnou částečně umístěnou v gotickém sklepení.

Nejcennější stavbou v Celetné ulici je palác Hrzánů z Harasova č. 558, postavený r. 1710 architektem G.B. Alliprandim. Jeho barokní průčelí je zdobeno plastikami z dílny F.M. Brokoffa. Od r. 1723 patřil hr. Kinským. Nově opraven byl r. 1994 a byla zde zřízena prodejní pasáž do ulice Kamzíkové.

Dům U Bílého páva č. 557 má hezkou fasádu a jeho znamení pochází z doby rokoka.

V domě U Černého slunce č. 556 žila pěvkyně Josefína Hambacherová, která se provdala za hudebníka F.X. Duška.

V původním gotickém domě U Tří mečů č. 554 žil syn Petra Parléře, Jan Parléř, který dům vyženil s vdovou po Rotlevovi, kterému patřilo Karolinum a další domy a pozemky v jeho okolí. Budova byla koncem 17. století barokně přestavěna a klasicistně v 19. století. Ze středověku se zachovala část sklepení.

Při ústí do Staroměstského náměstí je Sixtův dům č. 553. Úprava domu je vrcholně barokní, z tohoto období jsou i sochy od M. Brauna na atice domu.

Pod Týnským kostelem je Týnská fara, dům č. 601, z doby kolem r. 1365, přestavěná v 18. století. Má gotické štíty a refektář se štukovou a malířskou výzdobou.

Dům č. 602 U Tří králů je gotický z 2. pol. 14. století, se střešními štíty a gotickým krovem, fasáda byla upravena kolem r. 1760.