19. Strahovský klášter

Lotrinčan Norbert jel na koni za zábavou, psal se rok 1115. Udeřil blesk a jezdec zůstal omráčený ležet na zemi. Prvními Norbertovými slovy po probuzení byla otázka: Pane, co chceš, abych učinil? „Ustaň od zlého, čiň dobré!“ Norbert založil klášter v údolí Prémontré, v Pikardii. Žádal, aby členové nového řádu -premonstráti- působili příkladem nejen odříkaného života, ale aby byli připraveni i ke každému dobrému dílu. Norbert byl pochován v klášteře Matky Boží v Magdeburku. R. 1582 byl prohlášen za svatého.

Roku 1140 založil Premonstrátům král Vladislav I. klášter na Strahově v Praze. Za třicetileté války, r. 1632 padl klášter v Magdeburku, i s ostatky sv. Norberta do rukou protestantů. Po dlouhých jednáních, jichž se zúčastnil i Albrecht z Valdštejna byly ostatky sv. Norberta převezeny z Magdeburku do Ústí nad Labem, do Doksan a posléze na Strahov.

Svatý Norbert, zakladatel Premonstrátorského řádu, primas Německa, apoštol Antverpanů, Sasů a Slovanů byl prohlášen za patrona České země v květnu roku 1627.

Strahovský klášter svými rozměry překonával i sídlo vladaře na Pražském Hradě. Je to naše největší románská stavba, která ve 12. století neměla v sousedních zemích obdobu. Honosná stavba kláštera byla sídlem mnoha významných poselství, která zavítala do Prahy.

Strahovská brána

Renesance a baroko si vyžádalo pohodlí a tak se změnil i interiér kláštera. Pod pozdějšími přestavbami se skrývají (nyní rekonstruované) přízemní části románského kláštera.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně trojlodní bazilika z 12. století byl naposledy přestavěn v roku 1627. Kostel získal svou dnešní podobu až v 18. století. Stavitelem barokního průčelí je Ital Anselmo Martino Lurago. Při této příležitosti byl na Strahovském nádvoří postaven, jako dík za odvrácení moru, kostel sv. Rocha, kombinace gotiky a renesance. Nyní výstavní síň MIRO. Klasicistní budova knihovny je dílo stavitele Jana Ignáce Palliardiho (1737 – 1821). Strahovská knihovna patří mezi nejstarší a nejcennější české knihovny. Strahovská knihovna má přes 900 000 svazků a najdeme mezi nimi literaturu všeho druhu. Nejstarší rukopis „Strahovský evangeliář “ pochází z 9 – 10. století!! Teologický sál je překrásný a filozofický sál je ještě krásnější. Mimo knih je k vidění ještě i sbírka přírodovědná (exempláře jsou starší než v Národním muzeu) a další historické předměty.

Strahovský klášter