23.Zahrada Černínského paláce

K Černínskému paláci (nyní Ministerstvo zahraničních věcí) patří krásná zahrada, napojená k severní straně paláce.

Zahradu navrhl F. Caratti, další úpravy provedl D.E. Rossi ( dokončení sala tereny) a F.M. Kaňka, který obnovil horní bazén kaskády i dolní kašnu a připojil pavilon v podobě oranžérie.

V době boje Marie Terezie o rakouské dědictví byla zahrada vážně poničena. Její obnovou byl pověřen A. Lurago.

Začátkem 19. století patřil celý palác včetně zahrady armádě, roku 1851 byl celý komplex prodán Ženijnímu ředitelství v Praze..

Zahrada byla zavezena zeminou až do výše dvou metrů, ze zahrady se stal dvůr.

V roku 1929 byla provedena celková rekonstrukce zahrady dle Pavla Janáka a Otto Fierlingera.

Poslední úpravy zahrady byly provedeny r. 1994 – 1997.

V nové západní části zahrady jsou skupiny buků, liliovníků, jinanů a javorů.

Historická část zahrady se svažuje k pavilonu (F. Kaňka) kolem bazénu lemovaného tisovými kužely.

Zahrada je přístupná veřejnosti.

Historická část zahrady