35. Lichtenštenský palác

Lichtenštejnský palác zaujímá celou západní stranu Malostranského náměstí proti průčelí chrámu sv. Mikuláše. Místo na Malostranském náměstí bylo již osídleno v době kamenné, pod palácem jsou zbytky gotických sklepů. Palác, hlavní sídlo místodržitele Karla, knížete z Lichtenštejna, jemuž byla svěřena správa Čech po bitvě na Bílé hoře, vznikl v první polovině 17. století, spojením šesti měšťanských domů: Dům V Koutě, zcela vlevo, u Tržiště koupil r. 1595 Jan Václav Popel, kníže Lobkovic, který vlastnil i sousední domy od r. 1583 a to U Bílého lva a U Černého orla. Čtvrtý dům přestavěl po požáru r. 1541 Zdislav Berka z Dubé. Pátý dům U Bílého medvěda, stojící na nároží Nerudovy ulice dostal za Adama Havla knížete z Lobkovic po roce 1562 renesanční podobu. Šestý dům byl postaven na místě brány do domu probošta pražského. Karel, kníže z Lichtenštejna byl původně protestant ( podobně jako další později významní katolíci) a patřil mezi tři katolíky, kteří získali po Bílé hoře největší majetky v Českých zemích: Lichtenštejn, Valdštejn a Pavel Michna z Vacínova.

Karel z Lichtenštejna dal domy architektonicky sjednotit. Prostřední domy U Bílého lva, U Černého orla a dům Berkovský dostaly raně barokní fasádu, krajní domy zůstaly v pozdně renesanční podobě. V letech 1742 – 1790 pronajali Lichtenštejnové palác poštovnímu úřadu. Architekt Matyáš Hummel přestavěl palác klasicisticky ( 1800). Vzniklo monumentální schodiště a hlavní sál ve dvorním křídle a klasicistní průčelí. V letech 1821 – 1826 bydlel v paláci Josef Dobrovský ( v paláci byly částečně i byty) a roku 1829 se zde konala pražská uměleckoprůmyslová výstava. Roku 1825 získal palác Ledeburové. Nechali architekta Kašpara Předáka přestavět nárožní část paláce. V r. 1848 byl celý objekt předán vojenskému velitelství Prahy, roku 1866 zde sídlil hlavní štáb pruské armády. Před první světovou válkou měl v paláci služební byt plukovník Alfred Redl, který byl později odhalen jako špion. Zemské velitelství sídlilo v paláci i po roce 1945, potom palác užívala Vysoká škola politická ÚV KSČ. Od roku 1989, po důkladné rekonstrukci, kterou provedl architekt Pavel Kupka spolu se sochařem Karlem Neprašem, slouží HAMU. V sálech Lichtejnštejnského paláce se pořádají (pro krásnou akustiku) hudební pořady. Lichtenštejnský palác je po rekonstrukci spojen s Hartigovským palácem, ve kterém sídlí rektorát HAMU.

V objektu, veřejnosti přístupném, je i malá zahrada a občerstvení. V průchodu do Hartigovského paláce (dům V Koutě) stojí za pozornost rekonstruovaná věž ze starého přemyslovského opevnění.

Lichtenštenský palác