39. Z Klárova ke Karlovu mostu

Klárov, je část mezi Starými zámeckými schody, Opyší a Chotkovou ulicí. Klárov byl od pradávna křižovatkou pravěkých cest, vyježděných v písečném terénu (brod). Byla tu osada Na písku a osada Rybáře s kostelem sv. Petra a Pavla.

Ústav slepců založil profesor A. Klár. Jeho syn P.A. Klár postavil pro ústav v r. 1844 empírovou budovu s věžičkou, jež dominuje křižovatce na Klárově. Na nároží ulice Letenské a Lužické stojí někdejší městský zájezdní hostinec U Zlaté lodi, s barokním štítem. Do této hospody chodíval i loupežník Babinský. Naproti stojí pěkná ukázka barokního klasicismu dům U Bílé košile v němž žila a zemřela paní Slávka Budínová.

Dále v ulici Lužické je vstup do Vojanových sadů. V minulých procházkách jsme se již zmínili o historii tohoto místa. Celý obrovský komplex patřil původně Biskupskému dvoru, později ke kostelu sv. Josefa a klášteru bosých Karmelitek ( později anglických panen).

V zahradě, která byla zřízena ve druhé polovině 17. století stojí kaple Eliáše z roku 1660 s umělou krápnikovou jeskyní. Druhá kaple sv. Terezie, byla vybudována z vděčnosti, že klášter nebyl zasažen při pruském bombardování Prahy v roku 1757. Kolem zdi se sochou sv. Jana Nepomuckého stojícího na rybě (symbolu mlčenlivosti) se vrátíme zpět do ulice Lužické.

Zahneme k řece a před námi je Stará zbrojnice, (později jatka a káznice) před námi řeka a uprostřed ulice stojí usedlost U Tkalců. V podkrovním bytě zde bydlela od poloviny šedesátých let Dr. Anna Masaryková, vnučka T.G. Masaryka.

V ulici Cihelné mineme vysoký dům majitele cihlelny, pana Hilgerta a stojíme před Hilgertovou cihelnou, s nádherným výhledem na Karlův most a na Čertovku.

Na malém náměstí mají všechny domy po levé straně pavlače, balkony a terasy (zadní části domů) obrácené do Čertovky, kde vytváří při pohledu od Karlova mostu úžasná zákoutí (pražské Benátky).

Jeden z domů U Tří zelených křížků má barokní průčelí a bydlel v něm komorník křížovnického generála - František Holina. Za jeho dcerou Annou sem chodil Jan Neruda. U Holinů se setkávala širší pražská společnost, chodila sem i Božena Němcová a Karel Jaromír Erben.

Lužický seminář byl postaven podle projektu K.I. Dientzenhofera jako domov pro lužicko – srbské gymnazisty a studenty bohosloví roku 1728. Na nároží stojí barokní socha sv. Petra z roku 1726.

Míšeňskou ulicí se dostaneme na Dražického náměstí, které tvoří hranici zahrady Anglických panen. Zadní trakty domů na náměstí, sedí na zdech bývalého opevnění biskupského dvora. Dražického náměstí bývalo snad nádvořím biskupského dvora. Je pojmenováno podle Jana z Dražic, posledního pražského biskupa.

Zbytek gotické věže biskupského dvora je v Mostecké ulici č. 47, v domě U Tří zvonků a na nám. Dražického, (v hotelu i v podzemí ministerstva financí). Gotická rozloha tohoto sídla sahala od kostela sv. Tomáše až k Mostecké ulici. Na starých základech Juditina mostu vzniklo několik domů.

Eliáš – prorok, 874 – 853, jedna z nejznámějších biblických osobností. Proroci předpovídali Eliášův návrat v mesianistických dobách.

Sv.Terezie od Ježíše z Avily

Žila v 16. století. V devatenácti letech se stala Karmelitánkou, začala mít různá vidění, která byla uznána za pravá. Založila 18 klášterů bosých Karmelitánek. Napsala mnoho knih, z nichž nejznámější je Cesta k dokonalosti a Hrad v nitru. Tyto knihy jsou psány velmi zajímavě a čtivě. Patronka Španělska.

Atributy: planoucí srdce s písmeny IHS, píšící jeptiška s brkem..

Před Valdštejnskou jízdárnou

Pohled přes řeku