Obsah

49. Vodičkova ulice

Všechny tři trhy Nového Města Prahy, Dobytčí, Koňský a Senný byly spojeny ulicí Jindřišskou a Vodičkovou.

Ulice je nazvaná podle řezníka Vodičky, který zde měl dům na místě domu č. 699. V okolí Vodičkovy ulice byly tzv. masné, řeznické krámy.

Směrem od Karlova náměstí, na rohu ulice Navrátilovy je zajímavý palácový dům č. 674, od arch. Slámy z roku 1928.V domě je zachovaný barokní portál z r. 1710, od M.J. Brokofa. V paláci Řečických je nyní výstavní síň.

Č. 680 je pozdně barokní dům U Zlatého sloupu z roku 1759.

U ulice Školské jsou novorenesanční Hlávkovy domy č. 736. Byly postaveny r. 1889, podle projektu arch. J. Fanty, který je i autorem sgrafit na průčelí.

Novoměstský pivovar č.20, který byl uveden do provozu r. 1993 je v budově postavené r. 1902 arch. Františkem Buldrou.

Na rohu ulice V Jámě v č. 699 (viz nahoře) je divadlo ABC, stavba postavená arch. Polívkou r. 1928. Secesní dům U Nováků je od téhož autora z r. 1903. Na průčelí je mozaika dle kartonu J. Preislera.

Lucerna byla postavena r. 1907 V. Havlem.

Na protější straně je dům U Mišáka. Známá cukrárna a celý objekt byl rekonstruován r. 2008.

Rožnovský dům č. 708 z roku 1720 je připisován K.I. Dientzenhoferovi.

Palackého ulice byla pojmenována na paměť F. Palackého, který zde bydlel a zemřel. V ulici bydlel i jeho zeť F.L. Rieger. Nad portálem domu je busta F. Palackého od J.V. Myslbeka z r. 1885. V sousedním domě v Palackého ulici zemřel Vítězslav Hálek.

Školská ulice. V ní je řada zajímavých domů. Např. č. 687 – pozdně barokní dům, zvaný Palmovský, přestavěný na gotických základech v 18. století. Dům U Ambrožů (později U Doušů), měl rozlehlou zahradu.

Vodičkova ulice, dům U Mišáka