Obsah

53. Klášter a kostel sv. Voršily, Národní třída

Nejvýznamější barokní stavba na Národní třídě je klášter a kostel Voršilek.

Řád Voršilek pochází ze severní Itálie ze společenství při kostele sv. Afry v Brescii, kde pod vedením sv. Voršily ( Uršuly) zahájil v roku 1535 činnost první konvent. Panny bydlely ve svých domovech, setkávaly se, nebyly uzavřeny v klášterech. Pomáhaly svým bližním. Nejednalo se však o oficiální řád, papež jej schválil až r. 1612.

Voršilky, řídící se řeholí sv. Augustina se snažily o posílení křesťanského ducha v rodinách, ale především si vzaly za cíl napomáhat ke vzdělávání a výchově dívek.Vedly mnohé školy, hudební, jazykové, pedagogické a mnohé penzionáty. Voršilky žily v klausuře, nechodily ven, nestýkaly se s cizími lidmi mimo klášter. V kostele jim byla podávána svátost oltářní okénkem přes mříž..

V českých zemích začaly Voršilky působit nejprve na Novém Městě v Praze, kde je jejich oficiální sídlo. Později vyrostly kláštery na Hradčanech, v Kutné Hoře, České Skalici a jinde..

Kostel sv. Voršily byl vystavěn r. 1704 . Stavěl ho Marco Antonio Canavalle. Vnějšek zdobí sochy od M.V. Jäckla, J.Kohla a F. Preisse. U vchodu stojí Platzerovo sousoší sv. Jana Nepomuckého. Uvnitř jsou nástropní malby Jana Jakuba Steinfelse, štukování T. Soldatiho. Obrazy jsou od Jana Kryštofa Lišky, Petra Brandla, A. Barvitia a dalších. Hlavní průčelí je na boční straně kostela. Prohnutí stěny v jejím středu je zajímavé, vzhledem k linii celé Národní třídy a předjímá nástup tzv. dynamického baroka v Praze. Oltářní obraz je od J.K. Lišky: Sv. Voršila stoupá do nebe. Andělé nesou 3 koruny: červenou – smrt, bílou – panenství, zlatou – věčná sláva. Dole je erb sponzora: F.A. Šporka. Sochy kolem oltáře jsou od F. Preisse.

Strop:

  • I.pole - SANKTIFIKATOR - Duch svatý
  • II.pole - REDENTORE - Vykupitel
  • III. pole- KREATOR - Bůh otec, Stvořitel

Obraz vlevo od oltáře . P. Brandl – Nanebevzetí P.Marie

Obraz vpravo od oltáře: Rudolf Byss – Sv Josef + Ježíšek. Jediný obraz v Čechách, kde je otec a syn.

Klášter Voršilek byl postaven r. 1678, vrcholně barokní přestavba následovala r. 1722.

Voršilky nyní spravují sousední gymnázium, prostory kláštera částečně pronajímají

Sv. Voršila: ( 4. stol.) Podle legendy dcera britského krále, která se měla stát ženou anglického prince Conona. Vyžádala si na snoubenci tříletou lhůtu, během níž se měl stát křesťanem. S tisíci družkami se Voršila vydala na pouť do Říma k papeži Cyriakovi. Na zpáteční cestě z Říma, byly všechny panny povražděné Huny v Kolíně nad Rýnem, kudy pluly na korábu zpět do Anglie. Voršila odmítla návrh ke sňatku s králem Hunů(nepřátelé křesťanů). Legendu částečně potvrdily i vykopávky.

Atributy: královská dcera, šípy v ruce, loď, mezi družkami, hermelínový plášť, holubice.

Národní třída, vlevo kostel sv. Voršily, vzadu Nová scéna a Národní divadlo