Obsah

57. Karlovo náměstí, Novoměstská radnice

Karel IV. založil r. 1348 Nové Město pražské. Nechal v něm vyprojektovat tři velká tržiště: Koňský trh, Dobytčí trh a Senný trh.

Dobytčí trh - Karlovo náměstí byl a stále je největším prostranstvím Nového Města i v celé Praze. Karel IV. si přál, aby se toto tržiště stalo důstojným protějškem Staroměstského náměstí. Byla zde postavena radnice a přes náměstí měly procházet z Pražského Hradu na Vyšehrad – Vyšehradskou cestou - korunovační průvody. Kolem Vyšehradské cesty lemovaly Karlovo náměstí na západní straně - pivovary. Poslední z nich – Černý pivovar, ustoupil novostavbě teprve r. 1933.

Uprostřed Karlova náměstí byla dřevěná věž, později přestavěná v gotickou kapli Božího těla z r. 1392. Kaple měla půdorys osmicípé hvězdy a týden po velikonocích se v ní vystavovaly ostatky svatých a říšské korunovační klenoty. Při té příležitosti se zde konaly velké pouti. Roku 1434 byla zde zazděna na východní zdi kaple Basilejská kompaktáta, podle nichž byl vyhlášen smír mezi husitskými Čechy a římskokatolickou církví. Vypovídala o právu Čechů na přijímání pod obojí. Kaple se dostala r. 1620 do rukou jezuitů, zbořena byla r. 1791. ( Josef II.) Před radnicí stála slanečková bouda. Prodávaly se zde mořské ryby. Prodej ryb zrušen r. 1863. Potom zde byl provozován cirkus.

Novoměstská radnice je čtyřkřídlá budova s arkádovým dvorem. Byla postavena r. 1374 . V jižním křídle vznikl trakt s reprezentativními prostorami, ve východním křídle byly místnosti úřadoven a obecní šatlava. Na začátku 16. století dostala radnice renesanční podobu, z gotické doby jí zůstaly jen sklepy a dvoulodní sloupový sál se síťovou klenbou.

Radniční věž (70m) je z r. 1456. Zůstala v původním stavu, tak, jak byla v polovině 15. století k radnici přistavěna. Od roku 1784, kdy správu pražských měst převzal společný magistrát, budova radnice sloužila účelům soudu.R. 1995 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce radnice a nyní slouží pro svatební obřady.

Dnešní novogotický vzhled Novoměstské radnice s obnovenými štíty je z r. 1905. Rekonstrukce byla provedená K. Hilbertem a A. Wiehlem. V prvním patře je zachována kaple a dvě místnosti vězení. Na zdi Radnice, na její věži, ve Vodičkově ulici je pražský loket, na kterém si mohli obchodníci přeměřit své míry. Zachována je zde i část řetězu, kterým se ve středověku zavíraly brány. Na věži býval i orloj tzv. italského typu.

Význam Novoměstské radnice v dějinách Prahy nelze srovnávat se Staroměstskou radnicí. Do historie se zapsala I. a II. pražskou defenestrací:

I.defenestrace byla roku 1419, kdy dav vedený Janem Želivským a Janem Žižkou svrhl konšele z oken Novoměstské radnice. Touto defenestrací začaly husitské války. Byla to defenestrace krvavá.

II. defenestrace byla r. 1483, za krále Vladislava. V Praze byla morová epidemie a boj mezi kališníky a katolíky. Konšelé byli svrženi ze Staroměstské radnice (2 mrtví), na Novoměstské radnici bylo svržených a mrtvých více…

Novoměstská radnice - strop

Novoměstská radnice - strop