Obsah

70. Bohnice

Bohnice jsou částí Prahy 8. Bohnice tvoří Staré Bohnice ( připojené k velké Praze r. 1922) a sídliště Bohnice. Sídliště Bohnice je částí sídlišť pražského Severního města, společně se sídlišti Prosek, Ďáblice, Kobylisy a Čimice. Severní město patří díky své vyvýšené poloze k částem Prahy s nejčistším ovzduším. V okolí Bohnic, na skalnatém návrší ( Pražský kaňon) nad Vltavou, stála již v době kamenné i v době prvních Slovanů hradiště Farka a Zámka. Ve středověku kolem Bohnic vedla důležitá severní obchodní cesta z Prahy do Drážďan. Roku 1870 byla v okolí Bohnic postavena první česká továrna na Dynamit firmou Alfréda Nobela a posléze továrna na umělá hnojiva fy Schramm. Počátkem 20. století zde byla založena Psychiatrická léčebna, největší ústav svého druhu v Čechách.

Staré Bohnice

Statek Vraných (1571) patří do seznamu nemovitých kulturních památek. U brány je obytná budova ( barokní výzdoba), naproti špejchar. Na západní straně stojí stodola. Mezi obytnou budovou, špejcharem a stodolou byly hospodářské budovy, stáje a chlívky. Poslední rozsáhlé úpravy a celková rekonstrukce statku byla provedena v 80.- tých letech 20. století. V současné době je statek v majetku Magistrátu hl.m. Prahy. V prostorách statku je archiv, archeologické oddělení.

Kolpingův dům – bývalá škola v Bohnicích. Nyní dům pro matky s dětmi, které se dostaly do těžké životní situace.

Kostel sv. Petra a Pavla. Patří mezi nejstarší chrámové stavby v Čechách. Pergamenová listina (autentika) byla nalezena pod oltářem r. 1790. Tato autentika je nejstarší listinou Archivu hl.m. Prahy a stojí v ní, že r. 1158 byl tento kostel vysvěcen za přítomnosti krále Vladislava II. a jeho manželky Judity. Byla to původně jednoduchá románská stavba, s názvem kostel sv. Petra. Do nynější podoby byl kostel přestavěn po r. 1805. Hlavní oltář je z roku 1905. Obraz sv. Petra a Pavla je od Františka Tkadlíka. Mezi sochami sv. Šebestiána a sv. Rocha jsou práce manželů Kotrbových z r. 1946. Výzdoba svatostánku tvoří klečící čeští patroni. Kazatelna je z r. 1805. Pravý vedlejší oltář je barokní se soškou P. Marie Oettingské. Levý vedlejší oltář je mensa z původního oltáře kostela. Bývá používán jako Boží hrob. Kristus na kříži je z počátku 18. století. Stříbrné tepané reliéfy se symboly evangelistů jsou od manželů Kotrbových z r. 1946. Kropenka je mramorová z r. 1689. Cínová křtitelnice z roku 1735 je dílo J. Funda. Křížová cesta a zarámované výňatky z nejznámějších epištol sv. Pavla na zdech kostela jsou od Vilmy Kotrbové z r. 1946. Od roku 2000 byly v kostele provedeny rekonstrukční práce, včetně opravy varhan a osazení nových zvonů.

Psychiatrická léčebna

Byla založena na počátku 20. století, i za finančního příspěvku císaře Františka Josefa II. Ústav byl budován jako samostatně hospodařící jednotka, včetně vodárny, vodovodu, farmy, divadla, přístupové cesty, bytů pro lékaře, hřbitova, kostela atd.. Hlavní budovu ústavu projektoval architekt V. Roštapil, který byl i architektem kostela sv. Václava, vil pro lékaře a dalších staveb, patřících do areálu léčebny. Secesní pavilony léčebny jsou umístěny v rozsáhlém parku.

Kostel sv. Václava. Byl vysvěcen r. 1919, je situován směrem sever – jih. Věž kostela je vysoká 55m. Vstupní portál je z pískovce, autor Celestián Klouček. Sochy sv. Kosmy a Damiána jsou od Františka Hergesela, z r. 1920. Na vnějších stranách kostela jsou obrazy ze života svatéhoVáclava, Ludmily, Vojtěcha, Norberta a Anežky České z barevných glazurovaných dlaždic od Jindřicha Hlavína. Do r. 1938 bylo v kostele instalováno topení, osazeny nové lavice, oltář a další velmi hodnotné zařízení. Po r. 1945 byl kostel odsvěcen, jeho vnitřní zařízení bylo odvezeno. Kostel a jeho věž byl obsazen armádou. Kostel sv. Václava se stal stanovištěm protivzdušné obrany Prahy. Po r. 1989 byl kostel vyklizen a byla zahájena rekonstrukce. Oltářní obraz sv. Václava je od Jakuba Obrovského. Svatostánek s motivem pelikána byl darován farností Kobylisy. Křížovou cestu vytvořil Karel Peřina. Křtitelnici Zdeněk Šimek.

Sídliště Bohnice tvoří nejzápadnější část oblasti Severní město. Dolů k Vltavě vedou ze sídliště cestičky jen pro pěší. Jediná silnice k řece vede přes Staré Bohnice do Zámků, nyní je hojně využívaná cyklisty. Autorem sídliště ze 70. - tých let minulého století je arch. V. Havránek. Pod sídlištěm na jižní straně je Zoologická a Botanická zahrada, obě v Tróji. Na východní straně je obec Staré Bohnice s Psychiatrickou léčebnou, směrem na sever a na západ je Vltava a chráněná oblast Drahaň – Troja, Podhoří a Zámky.

Statek Vraných

Kostel sv. Petra a Pavla

Sídliště Bohnice