Obsah

71. Bohnice okolí, Praha – sever

Obec Bohnice je uváděna též jako Bojmice. Své jméno odvozuje od kanovníka vyšehradské kapituly Johana, zvaného Boemus. Nejvyšším bodem Bohnic a druhým nejvyšším z celé Prahy je Velká skála (313 m), která leží na jižním okraji Bohnic.

Hradiště nad Podhořím je nyní ohraničeno palisádami, které zde byly postaveny v 80. - tých letech 20. století, jako první stavby „obnoveného hradiště“.Na této plošině byly nalezeny zbytky hradišť z dob Keltů, Markomanů i Slovanů. Krásný výhled dolů na Vltavu, naproti na Suchdol a vlevo k Pražskému Hradu je nezapomenutelným zážitkem..

Podhoří, ležící dole u Vltavy, je rozděleno Černým potokem na dvě části: jižní část patří do Troje a severnější část (tzv. Kalvárie) do katastru Prahy 8. Na strmých skaliscích Kalvárie rostou teplomilné rostliny. Květy hvozdíku se nazývají lidově slzičky Panny Marie (odtud název Kalvárie).

Vinařská historie bohnické lokality. Celý svah ze středu Starých Bohnic, dolů k Vltavě i s okolím, býval vinicí. Tato vinice byla založena již ve 14. století, stejně jako ostatní vinice kolem Prahy, výnosem Karla IV., z r. 1358.

V Bohnickém údolí byl vinný lis, zvaný Lísek. Víno se zde i prodávalo a pilo…Schátralá budova viničního lisu byla zbourána r. 1901.

Svahy celého viničního údolí byly mimo vinic holé, pásly se zde ovce a kozy.

Vinice Lísek ( majitelem byla rodina Osborne) byla připojena k Ústavu pro choromyslné před první světovou válkou. Pacienti ústavu pracovali na vinici v rámci léčebné terapie.

Zámky. Ze Starých Bohnic vede silnice dolů k Vltavě, podél Bohnického potoka do Zámků. Nyní je zde několik stavení, nejznámějším je Útulek pro drobná zvířata (původně usedlost Tříkrálka).

V Zámeckém údolí, v okolí Bohnic byla postavena první česká továrna na Dynamit firmou Alfréda Nobela a továrna na umělá hnojiva, zvaná Šramovka.

Přívoz spojuje Zámky s protilehlým Sedlcem. Modrá značka ze Zámků nás dovede až k velkému hřbitovu ( přes vinici Lísek), nyní zcela opuštěnému. Hřbitov patřil k Ústavu pro choromyslné, svého času zde byly velmi nákladné náhrobky z Kararského mramoru..

Psí hřbitov v sousedství je známou pozoruhodností - nejen Prahy..

Kolem Drahaňského potoka je Drahaňské údolí s Drahaňským mlýnem. Drahaňské údolí bývalo koncem 19. století cílem nedělních výletů mnoha pražských rodin. Přívoz ze Sedlce a nebo pěší cesta z Troje podél Vltavy sem přiváděla mnoho Pražanů, kteří zde chtěli strávit příjemné odpoledne..

Severně za Drahaňským údolím je hradiště Zámka. Toto významné slovanské hradiště se rozkládá nad Vltavou, na trojúhelníkové ostrožně. Toto hradiště ovládalo Vltavský brod u Podbaby. Hradiště zaniklo koncem 9. století, v době rostoucího významu Pražského Hradu.

Bohnice, Velká skála