Obsah

72. Troja, usedlosti, vily

Území na břehu řeky Vltavy hrálo významnou roli již při osídlování Pražské kotliny pravěkými lidmi. Na výšině nad kotlinou byly odkryty pozůstatky ze staršího eneolitu. Na místních svazích vznikaly po staletí vinice a sady, společně s viničními usedlostmi. Na počátku 17. století produkovaly pražské vinice 676 000 hl vína. Až ve 20. století se zde začalo více stavět, byly postaveny krásné vily s vyhlídkou na jih – na řeku a na město. Trojský most byl postaven roku 1928, od roku 1992 je Troja samostatnou městskou částí.

V Troji stojí zajímavé stavby: Trojský zámek, Zoologická zahrada, Botanická zahrada a kaple sv. Kláry.

Viniční usedlosti Hrachovka ( č. 59), Salabka (č.57), Kazanka ( č. 69), Bosna a Sklenářka. Dále Havránka (č. 134), v níž žil Sv. Čech.

Usedlost Jabloňka se zvedá nad vltavským břehem, nad nádražím Holešovice. Původně vinice. Po 30 – ti leté válce vinice zanikla, jako mnoho pražských vinic. V polovině 17. století se z ní stává obytná usedlost ( krávy, koně, vepři, drůbež a ovocná i zelinářská zahrada). Po I. světové válce vlastní usedlost rodina Štědrých. Z dálky je viditelná barokní věžička, do které se ukládaly dokumenty o stavbě.

Usedlost Popelářka ( Pod Lisem 4/91). Vinice Popelářka vznikla v polovině 14. století. V 16. století náležela Jakubovi Popelářovi. Usedlost, tvořená dvěma částmi ( obytná, vpravo služebnictvo, vzadu hosp. budovy) byla postavená v 18. století. Majitelka usedlost prodala i s celým hospodářstvím roku 1860 majiteli Trojského zámku, knížeti Windischgrätzovi. Jeho syn prodal Popelářku Vlastenecké společnosti, která sem přestěhovala Pomologický ústav a později zde založila vinařskou a ovocnářskou školu. Pomologická zahrada existovala až do 30. let 2O. století, nyní je zde Elektrotechnický zkušební ústav.

Usedlost Kazanka .Trojská 112. Usedlost s vinicí a lisem, která byla barokně přestavěna na obytné stavení. Z havarijního stavu byla rekonstruována po r. 1986. Na fasádě je soška sv. Václava

Kazanka

Usedlost Salabka (k Bohnicím 2) je nejstarší dochovanou trojskou usedlostí. Je to viniční stavení z doby kolem r. 1600. Začátkem 19. století byla postavena zděná sýpka a podsklepená stodola. Začátkem 20. století došlo k velké přestavbě a k rozšíření obydlí. Majitelem byl r. 1769 Jan Kašpar Salaba, po němž se usedlost nazývá. Po roku 1945 usedlost i s vinicí vlastnil St. statek Praha.

Usedlost Slenářka ( pod Hrachovkou 6/60) je věžovitá budova s valbovou střechou, která leží na vrcholu kopce, nedaleko usedlosti Hrachovka. Zřejmě byla původně postavena jako větrný mlýn a lis na víno.

Vila Divišova č. 134 Trojská ulice( č.p. 224) postavil stavitel Václav Diviš pro svou rodinu. Byla postavena na svažujícím se pozemku jako stupňovitý funkcionalistický objekt r. 1930, arch. Adolfem Benšem.Vilu vlastní potomci stavebníků.

Divišova vila

Vila Emila Zátopka č. 3, Nad Kazankou, postavená svépomocí manžely Zátopkovými v 60.- tých letech.

Vila č. 7, Nad Kazankou, je celá pseudo.. Vstup po levé straně, antické sloupy, balustráda, mušle ( pseudorokoko). Architekt Bedřich Ohman, rodina OZ.

Vila č. 31. Autor Jan Kotěra. Funkcionalismus + kubismus, ranné dílo autora. Přímý vstup do zahrady schodištěm, balkon, střecha..

Vila č. 32 funkcionalismus + kubismus, projektant Josef Kříž, majitel Ladislav Sutnar, výtvarník, zůstal r. 1939 v USA.

Husákova vila, Nad Kazankou 41, autoři Viktor Fürth a Ernest Mühlstein, oba zůstali v USA v r. 1939. Vila postavena r. 1930 ve stylu funkcionalismus+ kubismus. Majitel Alexandr Schück, generální ředitel pekáren Odkolek. Rezidence Gustava Husáka od r. 1975 do r. 1989 byla přísně střežená, celá ulice byla mimo provoz, včetně třešňového sadu v kopci nad vilou.

Husákova vila

Vila Věry Chytilové, Pod Havránkou č. 22

Vila Havránka, nejstarší vila v Troji. Bydlel zde Sv. Čech.

Hospodářský dvůr č. 7 v ulici pod Havránkou vybudovali páni ze Šternberka na konci 17. století. Současná klasicistní brána i budova pochází z 1. poloviny 19. století.

Nad konečnou stanicí autobusu u ZOO v Troji stojí na kopci velká bílá vila Michala Kocába.

V r. 2009 byla v ulici Pod Havránkou postavena mimořádná vila, jejímž autorem je Adam Rujbr.

Pozoruhodné vily se vždy stavěly v Praze Na Hanspaulce a v Praze - Troji.