Obsah

73. Usedlosti a pamětihodnosti Troja – Bohnice

Nad Zoologickou zahradou v Praze–Troji jsou od Podhoří tři bývalé usedlosti: Sklenářka, Hrachovka a Salabka. Usedlost Sklenářka a Salabka je popsána v procházce č. 67.

Usedlost Hrachovka. Původní statek, později od 19. století vinařská usedlost. Nyní obytná stavení.

Pamětihodnosti ZOO v Troji ( ZOO byla otevřená r. 1931)

1. Černohouska – Domek v zoologické zahradě, u pavilonu koně Przewalského býval před založením ZOO vinařskou usedlostí.

2. Gočárovy domy – Dřevěné domy postavené podle návrhu arch. Josefa Gočára v první polovině 20. století jsou v zadní části ZOO. Slouží k ubytování zaměstnanců.

3. Pavilony a voliéry – Pavilon papoušků, opic a voliéra výrů byly po otevření ZOO zařazeny mezi pamětihodnosti.

4. Trojský viniční sloup – z první poloviny 17. století. Stával původně v Trojské ulici. Nyní je umístěn v ZOO mezi vchodem a pavilonem opic.

Botanická zahrada v Troji

Svahy od Havránky po Salabku se staly základem areálu Pražské botanické zahrady v Troji. První část zahrady byla otevřena v r. 1992. V r. 1997 byla otevřena japonská zahrada, v r. 2004 vinice sv. Kláry a tropický skleník Fata Morgana. Na nevyšším místě botanické zahrady jsou umístěny sluneční hodiny, čísla jsou z bílých oblázků. Před hlavním vchodem začíná naučná stezka. Příjemná 3 km cesta seznamuje návštěvníky s výhledy a se zajímavostmi trojského okolí. Jsou to svahy obrácené k jihu, patří do chráněné oblasti jako step a vřesoviště. Východně je horní část potoka Haltýře a přírodní památka Havránka se stejnojmennou vilou. Uprostřed chráněného území, u pramene potoka zvaného Haltýř, stojí zbytky starého jímajícího objektu ( haltýře - z něm.), který sloužil jako první část dřevěného vodovodu do Trojského zámku.Nyní je potok veden pod zemí.

Pazderka

Bývalá zemědělská usedlost z 18. století, která ležela mezi poli. I po rekonstrukci v 90.- tých letech min. století slouží stále jako obytné stavení. Leží nad vinicí Salabka, v Bohnickém sídlišti. Pod ní je silnice ( estakáda), část plánovaného mostu z Bohnic do Podbaby. Silnice i celá stavba zůstala nedokončená..Název je od Pazderny, budovy, která sloužila k sušení lnu nebo konopí.

Farka

Je součástí polí, které náležely místní faře.

Podhoří

Přírodní rezervace u kaňonu řeky Vltavy. Obydlí a usedlosti byly v trojské kotlině stavěny pouze na úzkém pruhu na pravé části toku řeky Vltavy, pod skalami. Mezi nimi je i několik zachovalých zahradních vil. V době po r. 1945 objekty v této oblasti chátraly, nyní se postupně obnovují.

Podhoří - vinné sklepy (octárna)

Velký hospodářský objekt ze začátku 20. století s rozlehlými sklepy. Nyní je objekt v majetku pražské botanické zahrady.

Botanická zahrada Troja

Pohled z Botanické zahrady

Pohled z Hradiště nad Pohořím - "Vltavský kaňon"