Obsah

75. Usedlosti Praha 8 – Libeň

Usedlosti byly postaveny za hradbami města jako viniční středověké domy a lisovny. Byly používány jen sezónně, postupně se z nich stávaly obytné budovy a letoviska, obklopené hospodářskými staveními, vinicemi a zahradami. Většinou stávaly na terénních vyvýšeninách. V okrajových částech Prahy se zachovala jen malá část z původního množství usedlostí, jejich jména nám připomínají názvy ulic.

Usedlost KUCHYŇKA

Viniční a zahradní usedlost v ulici Květinářské ( Praha 8), byla založena v polovině 18. století. Majitel původní budovy byl primátorem města Hradčany. Na počátku 19. století byla usedlost empírově přestavěna. Za I. republiky zde byl známý hostinec, usedlost se stala výletním místem Pražanů. Po r. 1948 zde byla ubytovna až do roku 1989. V současné době probíhá rekonstrukce a dostavba.

Usedlost PELC - TYROLKA Usedlost stála naproti Kuchyňky, v místech, kde je nyní areál Matematicko – fyzikální fakulty. V 70. letech probíhala rozsáhlá rekonstrukce Trojského mostu ( most Barikádníků byl postaven r. 1926, probíhaly zde boje na barikádách r. 1945, popsané v Němé barikádě od Jana Drdy). Koleje tramvají vedoucí ulicí v Hodkovičkách byly přeloženy na nový nedaleký tramvajový most , usedlost byla zbořena a na její místo byly postaveny budovy VŠ. Jméno je od majitelů : pana Pelce a bratrů Tyrolových.

Usedlost HERCOVKA

V ulici S.K. Neumanna 5 je viniční usedlost s rozsáhlými pozemky a zahradou. Stará část s pavlačí, částečně zapuštěná do svahu je ještě pozůstatkem hospodářských budov, které patřily k původnímu obytnému domu z 18. století (majitelkou byla Veronika Herzogová). Viniční dům byl zbořen a na jeho místě byla postavena vila z r. 1925. Na vile je busta S.K. Neumanna (K. Lidický), který zde žil do své smrti.

Pohled na Prahu, dole ulice V Holešovičkách

Menzerova vila, Gabčíkova 5

a další vily v okolí:

Gabčíkova 9

Pomezní 7

Nad Rokoskou

Gabčíkova

Usedlost ROKOSKA

Budova Rokosky byla postavena na vysokém kopci ( nyní v areálu nemocnice Bulovka). Původně zde bylo 10 vinic, od roku 1629 zde byl viniční lis, od koncem 18. století byl majitelem barokního domu i vinic E.G. Rochus ( Rokoska). Vedle Rokosky stojí odsvěcená ( za Josefa II.), barokní kaple používaná nyní hasiči (železná vrata).

Usedlost BULOVKA Jinonická 59

Objekt připomínající tvrz má název podle majitele Ferdinanda Bully ( 18. stol.). Vinice zde byla již ve 14. století, jmenovala se Pavlačka. Dnešní podoba usedlosti je z počátku 19. století. Patrová obytná budova má mansardovou střechu. Hlavní budova, hosp. stavení a zahrada slouží zemědělskému provozu, především koním.

Pozn.: stavba pavilonů v nemocnici Bulovka začala r. 1910 infekčním pavilonem. Ve 20. letech 20. století začala stavba dalších pavilonů.