Obsah

77. Baba

Místo nazývané BABA leží v Praze v severní části města. Sousedí s přírodní památkou Dolní Šárka. Baba je prudce se svažující území nad Vltavou, otevřené na jih, které bylo osídlené již v době bronzové. Později bylo využíváno jako pastviny, jako vinice a viniční usedlosti. R. 1918 byla BABA připojena k Velké Praze. Na kraji ostrohu stojí zřícenina (ve skutečnosti to je pozůstatek viničního lisu) , jejíž „gotický oblouk“ vytvořili dělníci v r. 1858 při stavbě železniční tratě.

Funkcionalistická vilová OSADA na BABĚ vznikla během let 1932 – 1940 a tvoří ji 33 domů. Tvůrcem celého projektu byl Svaz československého díla, který vedl architekt Pavel Janák. Během následujících let došlo v některých vilách k rekonstrukcím, které narušily původní funkcionalistický ráz. Tyto stavby byly zařazeny až roku 1993 mezi stavby památkově chráněné.

Od roku 1971 bylo postaveno mezi touto vilovou čtvrtí a kostelem sv. Matěje sídliště BABA pro asi 1500 obyvatel.

Vilová osada na Babě

33 funkcionalistických vil postavených pod vedením arch. Pavla Janáka v letech 1932 – 1940 je v ulicích Na Ostrohu, Na Babě (částečně), Průhledová a Nad Paťankou (částečně).

Literatura: Stephan Teml( 2000): BABA; Rostislav Švácha(1995) : Od moderny k funkcionalizmu; Ladislav Žák: Obytná krajina; P. Veverka a kol.:(2007) Slavné pražské vily; Z. Lukeš (2001): Architektury 20. století; Herein, Sutnar, Žák: O Bydlení – brožůra

Jednotlivé vily navrhovalo 20 architektů (členové čs. Uměleckého díla) – někteří byli již všeobecně známí, ale mezi nimi byli také mladí, čerství absolventi vysokých škol.

Inspirací pro skupinu našich architektů byla výstava ve Stuttgartu v r. 1927. Arch. Mies van der Rohe a další významní architekti Evropy zde prezentovali vilovou kolonii Weissenhof - výstavbu skupiny vil v duchu zahradních měst. Zajímavá byla především jednoduchost a účelnost jejich staveb i možnost průmyslové výroby jednotlivých prvků. První u nás se chopili jeho nápadu architekti v Brně, kde se mělo začít s výstavbou pod Wilsonovým lesem, ale vše skončilo u nedostatku financí. V Praze se inspirace ze Stuttgartu úspěšně chopil arch. Pavel Janák, šéf Regulační komise Svazu československého díla a začala výstavba prvních osmi vil, představující vzorové bydlení. Bylo vybráno území na Babě - s úžasným výhledem na město - příčně a kaskádovitě se svažující směrem dolů, k Vltavě.

Orientace domů: sever – jih. Domy jsou individuální, každý je jiný. Experimenty s materiály v době mezi válkami – mnohé materiály se dlouhodobě neosvědčily, nebyly ještě známé nové technologie, jako je tomu nyní. Domy jsou dvoupodlažní, s rovnými střechami na obdélníkovém půdorysu. Vily byly stavěné systémem šachovnice cik – cak, aby si vzájemně nestínily. Bylo uplatněno stejné osvětlení, stejné oplocení, stejná výška plotů. Na malém prostoru, velké stavby. Některé domy mají železobetonový skelet, některé jsou z cihel. Na vnitřní vybavení byla vydána BROŽURA o Bydlení. Po II. světové válce došlo k mnoha společenským a majetkovým změnám, o vilové osadě na BABĚ se začalo v odborných kruzích hovořit u nás až 80.- tých letech. V r. 1993 se vily staly památkovou zónou. Majitelé byli většinou známé osobnosti.

Jižní strana ulice Na Ostrohu:

č.1 Průběžná 10 arch Munk, Boh. Fuchs. pohled z jižní strany, kajutské řešení

č.2 Na Ostrohu 58 Fr. Kerhart železobetonový kubus

č.3 56 majitel Václav Řezáč ( spisovatel), vlastním jménem Voňavka

č.4 54 přímý vstup ze zahrady arch. Lad. Žák

č.5 52 arch. Starý železobet. konstrukce, pro dvě rodiny

č.6 50 arch. Linhart, pro dvě rodiny, celé patro je obývák

č.7 48 bratři Fišerové, 3 byty plus 1 malý

č.8 46 Kavalírové, arch. Oldřich Starý. Dům s ateliérem, majitel Cyril Bouda

č.10 44 Na konci ulice velká vila, arch. J. Gočár, prosklená patra, špatný stav. „Nalepené“ schodiště dle arch.Corbusiera

Naproti v ulici jsou vily ze severní strany: malá okna, kuchyně, schodiště, vchody do domu.

Severní strana domů Ulice Na Ostrohu:

č.11 Na Ostrohu naproti č. 44 rekonstrukce vily od J. Gočára

č.15 3 Dům Hereinových

č.17 9 arch. Marc Stam – jediný cizinec. Majitel stav. Palička

č.20 49 majitel stav. Václav Suk, arch. Kučerová Záveská venkovní schodiště (vzor. Corbusier), sam. byt pro domovníka a pro služebnictvo, garáže pro dvě auta

č. 27 53 Zadákova vila, arch Zelenka

č. 28 Průběžná 11 arch. Lad. Machoň.

č. 29 Průběžná Sutnarův dům s ateliérem arch. O. Starý

č. 30 Nad Paťankou 24 arch. Kerhart

č. 31 Nad Paťankou 22 arch. J. Gočár

č. 32 Nad Paťankou 18 První realizace J. Gočára na Babě, jediná vila, která má obývák nahoře a ložnice v přízemí

č.33 Nad Paťankou 16 Vila Pavla Janáka, poslední ze souboru 33 vil, celková rekonstrukce v r. 1998.

Pavel Janák, velká osobnost, žák Otto Wagnera (Vídeň), pohřben na hřbitově U Kostela „U Matěje“.

Vila Pavla Janáka, Nad Paťankou 16

Ulice Na Ostrohu č. 20, Sukova vila

Průběžná č. 10

Ulice Na Ostrohu