Obsah

81. Zajímavé vily - Praha a okolí

Praha 4 – městská část, patří do ní Nusle, Podolí, Braník, Hodkovičky, Krč . Leží na území mezi Vltavou a Botičem, na jihu tvoří její hranici Hodkovický potok a Michelský les. V historických dobách vedla významná stezka z Prahy přes území P4:

přes Vyšehrad, Pankráckou pláň do Libuše, na Jílové, do Bechyně a do jižních Čech. Dále směrem k Dunaji ( Linec). V r. 1922 bylo území Prahy 4 připojeno k Velké Praze.

Praha 4 – Braník

Ve středověku byla většina území P4 pokryta poli, loukami, vinicemi, zahradami a sady. Důležité bylo clo vybírané v Braníku za plavené dříví. Jako další hospodářský zdroj byly mlýny, rybníky a těžený kámen z Branické skály. Ve 14. století vlastnily Braník České královny, od roku 1620 Dominikáni od sv. Jiljí. V době baroka se přestavovaly staré dvory, vznikly menší zámečky, pivovary a ovčíny. V 19. století byly v Braníku založeny pece na pálení vápna, byly založeny železniční tratě. Branický most ( most inteligence - na stavbě mostu pracovali příslušníci inteligence, kteří byli nuceni nastoupit v 50.- tých letech z politických důvodů do dělnických profesí). Byl postavený r. 1955, projektant Jiří Klimeš.

Branický most od Nádraží Braník

Pivovar Braník

Pivovar Braník byl založen r. 1898. Autorem prvního znaku pivovaru byl Mikoláš Aleš, znak můžeme spatřit na sladovně pivovaru. Budova pivovaru je spolu s Branickými ledárnami zajímavou architektonickou památkou. Pivovar ukončil činnost v r. 2007, výroba byla převedena do Smíchovského pivovaru Staropramen.

Pivovar Branik

Praha 4, Braník - Na Dobešce 1 - Dvořákova vila

Vilu pro Františka Dvořáka projektoval Jan Kaplický, r. 1969

Ulice Na Dobešce

Ulice Na Dobešce

Ulice Nad Lomem, Na Dobešce, Braník

Praha 4 – Podolí

Městská část Podolí leží na pravém břehu Vltavy. Sousedí s Braníkem a s Vyšehradem. Podolí bylo připojeno k Velké Praze r. 1922.

Vila v ulici Podolská

Vodárna v Podolí, Praha 4

Je významná stavba v novoklasicistním stylu od arch. Antonína Engela z roku 1935. Vltavská voda zde byla upravována a potrubím vedena na Vinohrady do vodojemů, odtud byla rozváděna do dalších částí Prahy. Nyní vodárna slouží jako zásobní zdroj vody jen pro Staré Město a Josefov a pro vodojemy na Floře. Hlavní zdroje vody pro Prahu jsou nyní ze Želivky a z Jizery od Kárného. V roku 1992 byla zahájena generální oprava vodárny, od r. 1997 je zde v provozu Muzeum pražského vodárenství. Průčelí budovy zdobí alegorie pro řeku Vltavu a její přítoky: Sochy pro řeky Vydra, Otava, Blanice, Berounka, Vltava, Sázava, Blanice, Želivka, Lužnice, Nežárka.

Vodárna Podolí

Praha 4, Podolí - Na Děkance - Vila Františka Langera,

Nad Cementárnou 23 je z roku 1930. Arch. Karel Honzík, styl funkcionalismus.

Ulice Nad Cementárnou 23

Praha 4, Podolí - Kavčí hory

Kavčí hory leží na rozhraní Podolí a Nuslí, od Vyšehradu jsou odděleny Podolským údolím. Jsou známé jako sídlo České televize. Z vyhlídky nad Vltavou je krásný pohled na Prahu.

Praha 4, Podolí - Kavčí Hory - Česká televize

Praha 4 – Hodkovičky

Vila na Lysinách č. 8

Funkcionalistická vila na Lysinách č.11. Velký funkcionalistický dům režiséra Martina Friče. Arch. Ladislav Žák r. 1935, zařízení navrhl arch. Josef Hesoun