Obsah

84. Smíchov - usedlosti

Cibulka ve 14. století vinice, nyní usedlost a okolí za plotem, zdevastováno

Cihlářka postavena ve venkovské krajině, vinice, usedlost. Rekonstrukce ve 20. letech XX. stol. Zachovaný trámový barevný strop, dekor na schodišti v hlavní místnosti, dřevěná svítidla. Jméno má po Jiřím Cihlářovi, který ji vlastnil v 17. Století. V ulici Na Cihlářce stojí hodnotná Winternitzova vila ( č.p. 2092), z r. 1931, postavená dle arch. A. Loose a K. Lhoty. V ulici Na Václavce je secesní dům č. 1078 od arch. A. Kordy z r. 1903.

Císařka historická budova s věžičkou, původně hospodářské stavení, nyní psychoterapie

Klamovka Usedlost získala jméno od hrabat Clamů, kteří ji koupili r. 1757. V 19. století ji Matěj Hlaváček přeměnil ve veřejný park. Park s výletní restaurací se stal výletním místem Pražanů, r. 1905 zde bylo m.j. první kino v přírodě, organizované Viktorem Ponrepem. V oválné stavbě bydlí nyní sochař, park je po rekonstrukci, zahradní restaurace v bývalé sokolovně.

Kotlářka stavitel Josef Bečka, původně statek, nyní bydlí vnučka stavitele

Malvazinka krásný výhled na město, dříve pro straníky KSČ, nyní rehabilitační zařízení

Pernikářka vinice, pekl se zde perník. Nyní Karmelitánky, dům pro poutníky, restaurace pro studenty

Šalamounka motocykly opravna, servis, posezení, areál + venkovní plocha. Usedlost stojí nad Jinonickou ulicí, majitelem byl v 17. století Václav |Mořic Salomon z Friedbergu.

Vysoká původně klášter

Santoška na místě zahrady bývalé usedlosti je nyní park Santoška. Samotná usedlost se změnila r. 1868 v pseudogotickou vilu. Nyní mateřská škola, v jejíž zahradě jsou sochy od I. Platzera ze zahrady původní vily (2. polovin18. stol.). V Bieblově ulici jsou secesní vily ze začátku 20. Století.

Smíchovský park Na Skalce má nové jezírko. 13.9. 2012. Mimo jezírka dojde i k obnově původních vodopádů(7 metrů)

Bertramka usedlost je spjata se jmény manželů Duškových a W.A. Mozarta. Dnes muzeum.

Mrázovka byla usedlost, ale i dělnická osada, kterou založil r. 1870 továrník Ringhofer. V okolí Mrázovky má svůj dům K. Gott.

Trnkův dům – nyní zřícenina je bývalá usedlost Turbová. Č.p. 731 při Jinonické ulici. Usedlost vznikla r. 1756, kdy ji nechal postavit na místě viničního objektu rada české komory František X. Turba. Svůj ateliér zde měl výtvarník a tvůrce loutkových filmů Jiří Trnka.

A další usedlosti Fialka, Koulka, Kavalírka, Mlynářka,Popelka,Klimentka, Buďánka …

Usedlost Perníkářka

Usedlost Cibulka - rozhledna