Obsah

85. Ministerstvo dopravy

a vltavském nábřeží v Petrské čtvrti byl r. 1931 postaven palác ministerstva železnic. Monumentální budova byla postavena dle projektu arch. Antonína Engela, autorem soch na průčelí je Josef Pekárek a Josef Mařatka.

Je to největší a nejkrásnější vládní budova, postavená za I. republiky.

Po roku 1966 z rozhodnutí presidenta A. Novotného zde bylo sídlo ÚV KSČ.

Železobetonová konstrukce, nejcennější je prostor haly. Konstruktivismus, kvalitní materiály, jednoduché, ale krásné řešení.

Tato část města byla často pod vodou, stávaly zde mlýny. Proto byla provedena ještě před stavbou budovy regulace řeky, bylo zvýšeno nábřeží řeky Vltavy.

Objekt tvoří několik křídel, sklepů a krytů. Viz obrázek č. 1.

Nyní Ministerstvo dopravy a sídlo ČD.

Ministerstvo dopravy - pohled zezhora

Ministerstvo dopravy - hala