Obsah

87. Hanspaulka

Honosná pražská část. Ve středověku, díky jižní poloze na svahu, zde byly převážně viniční hospodářské usedlosti.

Zámeček Hanspaulka, původně hospodářská usedlost (1584) Jiřího z Lobkovic.

Ve 30. letech 18. století, kdy vlastnil zámeček Hans Paul Hippmann byla přilehlá zahrada upravena v barokním stylu. Roku 1866 koupila zámeček kapitula sv. Víta, po roku 1918 mnohokrát přestavovaný objekt získala Praha, bylo zde archeologické muzeum.

V roku 1930 proběhla celková rekonstrukceobjektu při níž byla stržena hospodářská stavení.

Roku 1995 město Praha rozhodlo o prodeji celého objektu.

Stavba má mansardovou střechu a barokní fasádu. Na oválné terase je šestihranná pískovcová kašna. Vstupní novobarokní brána. Zahrada.

Usedlost Zlatnice(ul. Zlatnice), kolem zahrádkářská osada., nyní ruina obrostlá lesem. Ve 2. polovině 17. století ji vlastnil zlatník, v 19. století zde byla hospoda.

Linhartova vila ( Na Viničních horách č. 46). Stavitelem a majitelem vily byl

arch. Evžen Linhart. Funkcionalistická vila z roku 1927.

Usedlost Pernikářka ( ul. Na Pernikářce), uzavřený dvůr, klasicistní blok.

Do usedlosti patří kaplička sv. Michala, stavba z 18. století. Hodnotný oltář s plastikami světců.

Hostinec U Tyšerů ( 1928) – kulturní centrum , jádro Hanspaulky v ulici

Na Hanspaulce. Arch. Alois Dryák.

Usedlost Fetrovka, ulice Fetrovská.

Eliášova vila, Fetrovská č. 4.

Viladomy, ulice Na Míčánce, r. 2008, arch. L. Lábus

Vila Karla Babky a jeho dcery Lídy Baarové, Neherovská č. 8, arch. Ladislav Žák, dále další vily , vila Martina Friče.

Usedlost Na Špitálce, pole Křížovníků s červenou hvězdou. Krásný výhled.

Usedlost Kotlářka ( Na Kotlářce 9) vedle stadionu, patří mezi největší dejvické usedlosti.

Viladomy r. 2008

Zámeček Hanspaulka

Usedlost Fetrovka