II. Pražské mosty přes Vltavu

Vltava se v dřívějších dobách překonávala jen pomocí brodů. Nejznámější spojoval Malou stranu se Starým Městem v místech dnešního Mánesova mostu, další Letnou s osadou na Poříčí ( Josefovem). Nejznámější z mostů - Karlův most sloužil jako jediný most přes Vltavu až do roku 1841, kdy byl postaven řetězový most Františka Josefa I. ( nyní most Štefánikův), Letná – Josefov.

Vltava sloužila jako zdroj vody, dopravní cesta a výrobní prostředek. Na nábřeží se usazovali mlynáři, barvíři, lazebníci a další řemeslníci, kteří potřebovali ke své živnosti vodu.. Se stavbou mlýnů souvisí i stavba jezů. Pražské jezy bývaly stavěny našikmo přes Vltavu, neboť Staré Město mělo „výhradní“ právo na vodu.. Pro užitkovou vodu se stavěly vodárenské věže. Voda byla hnána do horního patra věže a potom tekla samospádem do městských kašen. Vltava byla také odpadní stokou. Až do poloviny 19. století se město vyhýbalo nábřeží řeky ( špína, zápach). Důležité cesty a reprezentační budovy byly dále od řeky, u břehů Vltavy bydlela chudina, kat a další vyděděnci..

V 19. století nastala změna. Na březích řeky vznikají kamenná nábřeží, která byla obranou proti častým povodním, vznikají nové široké třídy, vysoké budovy.. Smetanovo nábřeží bylo dokončeno r. 1845.

Pražské mosty přes Vltavu – počítáno po proudu řeky:

 1. ZBRASLAVSKÝ MOST

Nazývaný také most Závodu Míru byl postaven r. 1964. Je dlouhý 194 m, překonává Vltavu ve výšce 12 metrů a překlenuje železniční trať.

 1. BRANICKÝ MOST

z roku 1955 je první betonový železniční most. Projektanti Zbyněk Krušina a Vladislav Valoušek. Nazývá se také „ most inteligence“, stavěli ho vzdělaní lidé, vyhození komunistickým režimem ze svých oborů ( vědci, pedagogové, právníci..).

 1. BARRANDOVSKÝ MOST

je stavba o půdorysu S. Projekt Jiří Hejnic, Pavel Tripal a Karel Filsak. Stavba byla ukončena až r. 1989.

 1. ŽELEZNIČNÍ MOST

mezi Výtoní a Smíchovem má ocelovou konstrukci z roku1901. Stavbu podpírají dva pilíře, rozdělující most na tři pole o rozpětí 70 m

 1. PALACKÉHO MOST

byl postaven r. 1878 podle Bedřicha Münzbergera a Josefa Reitera. Na nárožích mostu stála původně Myslbekova sousoší inspirovaná českými pověstmi, která jsou nyní umístěna na Vyšehradě. Most zdobí znaky měst ležících na Vltavě a na Labi.

 1. JIRÁSKŮV MOST

byl postaven roku 1933 mezi Smíchovem a Jiráskovým náměstím, podle architektů Vlastislava Hofmana a Fr. Mencla.

 1. MOST LEGIÍ

byl postaven roku 1901 na místě visutého řetězového Mostu císaře Františka I., který byl stržen r. 1888. Vede z Národní třídy přes Střelecký ostrov na Újezd. Projektantem stavby byl arch. Antonín Balšánek, Josef Janů a Jiří Soukup. Elektrické obloukové lampy jsou od Fr. Křižíka. Plastickou výzdobu vytvořili Vilím Amort a Josef Palouš. Na pilířích jsou odlitky kandelábrů. Reliéfy s tematikou říčních řemesel na podstavcích vytvořil Gustav Zoula.

 1. KARLŮV MOST

byl postaven přibližně na místě, kde stával Juditin most. Základní kámen byl položen císařem Karlem IV. dne 9.7. roku 1357. Most je třikrát zalomen, zvýšením mostu o 4 metry oproti mostu Juditinu se snížilo riziko ucpání oblouků při povodních.

 1. MÁNESŮV MOST

je čtyřobloukový, byl postaven r. 1914. Na projektu pracovali A.Nový, F. Mencl, Pavel Janák, Vlastislav Hofman a Mečislav Petrů. Reliéfy na pilířích vytvořili Jan Štursa, Fr. Bílek ( střední pilíř) a Josef Mařatka. V devadesátých letech byla provedena rozsáhlá rekonstrukce mostu i jeho Okolí.

 1. ČECHŮV MOST

vede z Pařížské ulice pod bývalý Stalinův pomník. Je to nejkratší pražský most. Na obou koncích mostu jsou vždy dvě bronzové sochy Viktorií (sochy Vítězství) s pozlacenými ratolestmi. Jsou dílem sochaře Antonína Poppa.

 1. ŠTEFÁNIKŮV MOST

je z roku 1951. Byl postaven podle plánů Oldřicha Širce a architektů M. Koralewského a V. Hofmana. Vede z Pařížské třídy do Letenského tunelu. Byl postaven na místě mostu Františka Josefa I. (řetězový most přes Vltavu, postavený r. 1868, který byl zbořen r. 1941). Původní řetězový most přes Vltavu - první po Karlově mostě byl postaven fy Lana a Bedřichem Schnirchem r. 1841. Dřevěnou mostovku držela soustava řetězů. Most se jmenoval Eliščin, Štefánikův, Janáčkův, Švermův a opět Štefánikův..

 1. HLÁVKŮV MOST

přes ostrov Štvanici byl postaven jako spojení Těšnovského nádraží s Holešovickými jatkami. První část mostu byla postavena r. 1910 podle projektu Mečislava Petrů, druhou část stavby mostu řídil r. 1912 František Mencl a Pavel Janák. Sochař Jan Štursa je autor plastik Humanita a Práce, které jsou umístěny na pylonech mostu. Dále jsou zde medailony z r. 1912 od Josefa Mařatky a Otty Gutfreunda. Roku 1960 byl most rozšířen.

 1. NEGRELIHO VIADUKT

z r. 1850 je železniční most, postavený z Karlína přes ostrov Štvanici do Holešovic. Francouz Alois Negreli (postavil Suezský kanál) na projektu pracoval s Janem Pernerem. Vzniklo jedinečné dílo, díky němuž bylo propojeno Masarykovo nádraží se severem (Děčín, Drážďany).

 1. LIBEŇSKÝ MOST

je nejdelší z pražských mostů ( 370 m), spojuje Holešovice s Libní. Most byl postaven r. 1928 podle návrhu Františka Mencla, na stavbě se podílel i architekt Pavel Janák ( prvky kubismu)

 1. HOLEŠOVICKÝ železniční MOST

​​​​přes ostrov Štvanici je z roku 1976.

 1. MOST BARIKÁDNÍKŮ

byl postaven r. 1926 s názvem Trojský most. V r. 1945 zde probíhaly bitvy na barikádách (Jan Drda – Němá barikáda). Odtud nový název mostu. V 70. letech byl most rekonstruován, koleje tramvají byly přeloženy na nový tramvajový most do Trojské ulice, usedlost Pelc – Tyrolka byla zbořena a v okolí mostu byla postavena Mat. - fyz. fakulta s kolejemi.

 1. HOLEŠOVICKÝ tramvajový MOST

Tramvajový most Troja byl postaven v 70.- tých letech, v souvislostí s rekonstrukcí mostu Barikádníků.Tramvajový provoz byl z mostu přeložen sem na tuto lávku.

 1. VISUTÁ LÁVKA V TROJI

je z roku 1984, od Ing. Jiřího Stráského. Celková délka lávky z Troji na Císařský ostrov je 261 m.